Tiefgarage Nürnberger Versicherung

Ort: Nürnberg, Rosa-Luxemburg-Platz

Bauherr: Nürnberger Versicherungsgruppe, Nürnberg

© Projekt Concept Immobilien Management GmbH